Het Steinder Mannenkoor opgericht op 2 november 1970  is op zoek naar een nieuwe dirigent (m./vr.)

dirigent iconHet repertoire van het Steinder Mannenkoor is zeer divers en varieert van mooie liederen in de Limburgse, Engelse, Duitse en Slavische taal, Barbershop muziek en klassieke stukken uit opera en operette.

Ons programma wordt bovendien elk jaar aangepast en kan voor mooie verrassingen zorgen.

De repetitie-avond is op maandagavond vanaf 19.45 uur.

 

Functie-eisen die wij aan de dirigent stellen:

  • Iemand die op de hoogte is van het (moderne) repertoire voor mannenkoren.
  • Die bij voorkeur een opleiding koordirectie heeft genoten.
  • Die ervaring heeft als dirigent bij mannenkoren. Dit is een pré, geen must.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via onze voorzitter:
Sef Eurelings, Bosrank 2, 6181MN Elsloo
046-4332524  of  06-13499686
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe leden.

Nu er weer voorzichtig aan repeteren gedacht mag worden willen wij graag, vanaf de herstart, nieuwe leden verwelkomen.
Elk mannelijk zangtalent is dan ook van harte uitgenodigd om een repetitie bij te wonen om te zien of een plek in het koor mogelijk is.
Neem meteen contact met ons op via het contactformulier, bellen kan ook met onze voorzitter Sef Eurelings: 046-4332524

Inleiding.

Steinder mannenkoor vaandel 4Deze informatie is bestemd voor geïnteresseerden en nieuwe leden van het Steinder Mannenkoor. In deze informatie is opgenomen hoe een aantal dagelijkse zaken bij het koor geregeld zijn en geeft het een historisch overzicht. Naast deze informatie beschikt de vereniging over statuten en een huishoudelijk reglement. Ieder nieuw lid ontvangt hiervan een exemplaar bij zijn aanmelding.
Aan dit document ( Info nieuwe leden ) kunnen geen rechten worden ontleend.

Het koor is opgericht op 2 november 1970

Dirigenten.

Het koor heeft achtereenvolgens onder leiding gestaan van de onderstaande dirigenten.

Peter Eykenboom 4 jaar
Giel Vossen 11 jaar
Ton Kropivsek maart 1986 - juni 1998
Jan Mertens juni 1998 - 2003
Paul Vonken 2003 - juni 2007
Steven Wiche juni 2007 - augustus 2008 
Pierre  Gerits september 2008 - oktober 2016
Nic Hermans oktober 2016 - heden

Concerten.

Het koor verzorgt ieder jaar een aantal concerten in Stein. De belangrijkste zijn het Kerstconcert, het koffieconcert, de lustrumconcerten , het nieuwjaarsconcert met de fanfare van Stein en Mandoline-ensemble de Strings, de opluistering van de koningsdag bij de huldiging van de gedecoreerden.

Daarnaast heeft het koor ook elders van zich doen spreken. Met name in Hilversum, Dortmund, Limburg aan de Lahn en Karden ( Duitsland) , Brugge, en Raeren ( België) , Luxemburg, Stoke on Trent ( Engeland ) en Slovenië werden concerten gegeven, die men niet vlug zal vergeten.

Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum in 1995 organiseerde het koor een aantal concerten waarin diverse aspecten van de (koor)zang gepresenteerd werden.

Samenwerking met bekende solisten.

Samen met het koor traden bekende solisten op in Stein, zoals Marjon Lambriks, Mary Willems, Adriaan van Liempt, Ernst Daniël Smit, Angelina Ruzzafante en André Post.

Producties.

Na het uitbrengen van de eerste Kerst-LP werd in oktober 1990 tijdens de lustrumconcerten de eerste CD gepresenteerd onder de titel “In the mood on Broadway” .
N.a.v. het 25-jarig jubileum werd de tweede CD “Memories of Yesterday “gepresenteeerd.

Organisatie van het Steinder Mannenkoor

Het  Koor.

Het koor bestaat nu uit ongeveer 33  zingende leden, er is een evenredige verdeling over de 4 stemmen (partijen) te weten bassen, baritons, tenoren 1 en 2. De muzikale leiding van het koor berust bij de dirigent.. Er is geen tweede dirigent of repetitor. De instrumentale begeleiding tijdens de repetities vindt plaats door de dirigent.

Muziekcommissie.

Binnen het koor zorgt de muziekcommissie, die bestaat uit een aantal koorleden en de dirigent, voor de muzikale programmering.

De muziekcommissie is als volgt samengesteld:

De dirigent Nic Hermans  
Pierre Stakenborg ( vertegenwoordiger vanuit het bestuur)
Jo Hennekens
Ton Ritterbeeks
Herman Sips

Partijvertegenwoordigers.

Zij zijn de spil tussen de partijgroep, de dirigent en het bestuur. Zij registreren de presentie tijdens de repetities. Bij onverhoopt verhinderd zijn dient men dit te melden bij de partijvertegenwoordiger.

De partijvertegenwoordigers zijn:

Bassen : Henk Wissink            
Baritons: Pierre Claassens
Tenoren 1: Jo Hennekens
Tenoren 2: Ton Ritterbeeks

Beschermvrouwe.

De beschermvrouwe van het koor is mevrouw S.A.R.M van Waterschoot.

Bestuur.

Het bestuur wordt gevormd door:

Sef Eurelings: Voorzitter /Secretaris                        
Tjeu Smeets: Penningmeester + Archivaris
Hans Smitsmans: organisatie concerten
Pierre Stakenborg: PR en Communicatie + voorzitter muziekcommissie

Damescomité.

Het damescomité zorgt voor de ondersteuning van het koor bij verenigingsactiviteiten o.a. assistentie bij concerten en feestavonden, verjaardagsactie, bezoek of attentie t.a.v. zieken.

Het damescomité wordt gevormd door Annie Maessen, Erica Ritterbeeks , Mieke Stakenborg.

Ereleden en leden van verdienste.

Onderstaande personen zijn erelid dan wel lid van verdienste.

Ereleden.

Dhr. J. Jamin (oud-voorzitter)
Dhr. W. Reichrath ( oud-secretaris)
Dhr. F. Janissen ( oud-vicevoorzitter/ bibliothecaris)
Dhr. A. Kropivsek ( oud-dirigent)
Dhr. P. Claassens ( oud-penningmeester)
Dhr. G. Erkens ( oud-lid)
Dhr. J. Coumans ( zaalhouder Rochushoeve, voormalige repetitieruimte)
Mevr. A. Coumans  ( Rochushoeve)
Dhr. J. Vleugels ( 25-02-2013)

Leden van Verdiensten.
Dhr. J. Vleugels
Dhr. L. Smeets
Dhr. J Rijs
Dhr. G. Geluk
Dhr. F. Pernot ( nov.2010)
Dhr. J.v.Mulken
Dhr. J. Limpens ( nov.2010)
Dhr. J. Kuijpers ( nov.2010)
Dhr. J. Smeets
Dhr. W. op den Camp ( nov.2010)
Dhr. W. Scheres (25-02-2013)
Dhr. H. Donners ( 25-02-2013)

Repetities.

Repetitietijden.

De repetitie-avond is maandagavond.

Partijrepetitie: 19.15uur-19.45 uur   
De ene week de bassen en baritons, de erop volgende week de tenoren 1 en 2.

Koorrepetitie: 19.45uur- 22.00 uur    Voltallig koor

Afhankelijk van de concertagenda kunnen er extra repetities worden vastgesteld.

Vakantieperiode.

De repetities vinden wekelijks plaats.
In de zomerperiode is er een onderbreking, die op hoofdlijnen samenvalt met de vakanties van de basisscholen.

Repetitieruimte.

De repetitieruimte is de feestzaal van Café-Brasserie Merode,
adres: Merodestraat 31 6171 XM  Stein.

Communicatie.

Mededelingen.

Tijdens de repetitie zal de voorzitter steeds alle leden op de hoogte houden van de dagelijkse gang van zaken.

Nieuwsbrief.

Op gezette tijden zal de secretaris zorgen voor een nieuwsbrief waarin met name de concertspecifieke activiteiten worden aangegeven. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid. Leden, die geen e-mail mogelijkheden hebben, worden door een collega-zanger middels prints op de hoogte gehouden.
Daarnaast zal via deze website ook de openbare informatie doorgegeven worden. 

Gegevens leden. 

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Contributie.

De contributie bedraagt € 12.— per maand.
Deze kan maandelijks, per kwartaal, halfjaar of jaarlijks betaald worden.

Bankrekening: Rabobank Stein: NL 96 RABO 0105918350 - T.n.v Steinder Mannenkoor

De eerste drie maanden van het lidmaatschap is geen contributie verschuldigd, waarbij de maand, waarin men lid wordt, als eerste maand wordt geteld.

Om de verenigingskas een steuntje in de rug te geven kan er deelgenomen worden aan een interne lotto. De kosten hiervoor bedragen € 0,50 per week. De penningmeester organiseert deze lotto.

Kleding.

Concerten worden altijd gegeven in smokingkostuum.
De vereniging draagt eenmalig netto € 100,- bij voor de aanschaf van een nieuw kostuum.
Het resterend gedeelte en overhemd is voor rekening van het lid. Na 5 jaar lidmaatschap is het kostuum eigendom van het lid.

De vereniging levert een bordeauxrood vlinderdasje en een pochetje, deze blijven eigendom van de vereniging.
Voor de iets minder officiële gelegenheden zijn er bordeauxrode poloshirts. Ook deze zijn en blijven eigendom van de vereniging.

Kom gerust een keer kijken en luisteren tijdens de repetities. Alleen zo kan u uzelf overtuigen dat het lidmaatschap u veel plezier zal brengen. 

Vraag via onze contactpagina gerust meer informatie aan. 

Graag tot ziens bij een van onze concerten of repetities.